Privacy Beleid (AVG)

In Europa is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. En vanaf 25 mei 2018 worden alle organisaties en bedrijven hierop gecontroleerd. Ook een Cattery die gegevens van personen bewaart is verplicht hieraan te voldoen.

Langs deze weg stellen wij u op de hoogte van wat wij aan gegevens van u in ons bestand bewaren en  waarvoor wij ze gebruiken.

– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres (hierna te noemen NAW) en verdere persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in een correspondentie of telefonisch. Deze hebben wij nodig om uw kitten te kunnen registreren.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor het voorschotcontract en koopcontract .

Al deze handelingen zullen in het teken staan van uw huisdier.

– Als u uw factuur contant  betaalt hebben wij uw bankrekeningnummer niet, als u uw factuur per bank betaalt is uw rekeningnummer bij ons bekend, wij slaan uw rekeningnummer echter niet op in ons systeem.

– Wij voorzien uw dier van een chip en u geeft  daarmee toestemming de afgesproken NAW gegevens door te geven aan de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren zodat uw dier op uw naam geregistreerd wordt.  

Wij geven uw NAW gegevens door aan Prins diervoeders om eenmalig info aan u te sturen over voeding voor uw huisdier.

– Wij doen onze uiterste best uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.  Onze systemen zijn voorzien van virusbescherming en wachtwoorden zodat inzage in ons systeem zo goed mogelijk beveiligd is. 

 

Met het kopen van een kitten en het ondertekenen van het koopcontract, geeft u aan kennisgenomen te hebben van bovenstaande en uw toestemming te verlenen om uw gegevens op deze manier te gebruiken en te bewaren door Ragdoll Cattery Lucea.